© VVCM - 2023
Made by Credit4U with MAGIX

Over de VVCM

De VVCM (Vereniging voor Credit Management) is in 1990 opgericht en heeft als doel: het behartigen van de belangen van iedereen die in Nederland binnen het credit management werkzaam is; de vakkennis en de toepassing daarvan bevorderen; het vakgebied ontwikkelen en het belang ervan voor ondernemingen en organisaties promoten. De VVCM gebruikt verschillende middelen om deze doelen te bereiken. Inmiddels heeft de VVCM haar bestaansrecht dubbel en dwars bewezen. Zo heeft de vereniging er de afgelopen jaren mede voor gezorgd, dat het belang van een goed credit management – als vanzelfsprekend onderdeel van het bedrijfsbeleid – binnen organisaties wordt onderkend. Het groeiende royale VVCM-ledenbestand illustreert de behoefte aan deskundig credit management.

Credit management in bedrijfsleven en organisaties

Credit management komt u tegen op elk niveau binnen de organisatie. Het snel kunnen incasseren van vorderingen is van veel zaken afhankelijk. Steeds meer credit managers worden op strategisch niveau bij het beleid betrokken. Immers, anticiperen op ontwikkelingen in de markt kan de prestatie van de organisatie nu en in de toekomst verbeteren. Het inschatten van debiteurenrisico’s, het beleid ten opzichten van klant- en orderacceptatie alsook kredietvoorwaarden zijn slechts enkele onderdelen van het kredietproces waarmee een credit manager de prestatie in de markt kan ondersteunen. Niet alleen tijdens een economische of kredietcrisis is de credit manager waardevol. Er moeten immers regelmatig belangrijke, vaak ook strategische beslissingen worden genomen. Voor een dergelijke brede taakomschrijving moet de credit manager van veel markten thuis zijn. Om mee te komen met de ontwikkelingen in het vakgebied heeft de credit manager behoefte aan kennisvergaring en kennis delen. Hierin voorziet de VVCM in de ruimste zin van het woord.

Verrijking voor de credit manager

Credit management is niet alleen een proces van het zo snel en volledig mogelijk innen van vorderingen. Credit management is ook het vooraf inschatten van mogelijke insolventierisico’s en de beperking daarvan. En, indien goed uitgevoerd, zal credit management commerciële en marketingdoelstellingen ondersteunen. Kortom, credit management is voor elke organisatie van essentieel belang. De creditmanagementfunctie van een organisatie raakt veel deelgebieden. In het ideale geval moet het als integraal (bedrijfs)onderdeel worden beschouwd . Kenmerkend is dat de processen, de IT- middelen, de organisatie, het management en de cultuur elkaar versterken. Een goed doordacht creditmanagementbeleid leidt tot betere liquiditeit, meer rendement en een betere relatie met klanten. Mede door inzet van de VVCM heeft het vakgebied zich de laatste jaren sterk ontwikkeld. De toegenomen aandacht voor de verbetering van de kasstroom heeft tot nieuwe producten en diensten voor de beroepsbeoefenaar geleid. De VVCM is een verrijking voor iedereen die werkzaam is binnen het vakgebied. Link naar website: VVCM