© VVCM - 2023
Made by Credit4U with MAGIX

CashGame

Informatie voor het spelen van de CashGame

Hoe het spel te spelen Via de onderstaande link komt u uit op een informatie scherm ‘How to play the game’. Lees dit zorgvuldig. U kunt elk moment terug naar dit scherm. Als u de informatie doorgenomen hebt kunt u het scherm weg klikken en komt u uit op een aanmeld-scherm. Hier wordt in het kort het doel van het spel nogmaals uitgelegd en dient u uw naam in te vullen. Let op de schrijfwijze, deze gegevens worden gebruikt voor het CashGame certificaat en de (Global) Hall of Cash. U kunt er ook voor kiezen het spel eerst een keer in de zogenaamde oefenmode te spelen. De gegevens als naam en de behaalde resultaten worden dan niet vastgehouden. Ook kunt u als een team inloggen. Vul dan de gekozen teamnaam in en de namen van uw medespelers. Let ook nu weer op de schrijfwijze. Iedere keer dat het spel wordt opgestart wordt er een unieke set vragen “challenges” gegeneerd. Zodra u uw naam c.q. de namen hebt ingevuld kunt u het spel starten. Merk op dat de tijd tijdens en na het beantwoorden van de vraag doorloopt. Kies een vraag behorend bij het domein van uw voorkeur of random. Lees de vraag en kies het antwoord dat volgens u het beste resultaat oplevert. Kies  daarna de volgende vraag totdat alle vragen zijn weggespeeld. Indien u de volledige versie speelt dient u elke ronde 20 vragen weg te spelen. U heeft daar maximaal 10 minuten voor. In de demo versie is het aantal vragen beperkt tot 5 per ronde. De beschikbare tijd is dan maximaal 3 minuten per ronde. Aan het einde van elke ronde wordt een business opportunity aangeboden. Indien u in deze of voorgaande rondes voldoende geld (cash) hebt gescoord kunt u die aanschaffen. Aan het eind van het spel, na 5 rondes,  kunt u uw resultaat vergelijken met dat van uw collega’s. Ook kunt u uw persoonlijke CashGame certificaat afdrukken, waarmee u kunt aantonen dat u “Cashproof” bent. In de volledige versie heeft u aan het einde van het spel ook de mogelijkheid de benchmark scan voor uw bedrijf in te vullen. Het resultaat kunt u gebruiken om verbeteringen door te voeren waarmee u de cash flow kunt verbeteren, de omzet vergroot, de kosten voor opvolging verlaagd, de klanten- en medewerker-tevredenheid verbeterd en de milieubelasting omlaag brengt. Geinteresseerd in het spelen van de volledige versie, neem dan contact op met de VVCM en vraag een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord aan. Succes… Link naar demo versie: Demo version CashGame Link naar volledige versie: Full version CashGame